Giáo trình Thiết kế trang phục IV - Phần 2: Phương pháp thiết kế - Chương 1

Quần đáy giữa lưng thun được mặc với áo Bà ba, có thể may ống hẹp hay rộng
tùy theo thời trang. Quần có bản lưng thun nhỏ, không có túi và không có đường
nối bên hông. May bằng lụa hoặc các lọai vải có độ dầy trung bình.