Giáo trình trang bị điện - NXB Giáo dục

Giáo trình trang bị điện trình bày những nội dung cơ bản nhất của một số lĩnh vực điển hình, gồm có 4 chương. Chương I: Trang bị điện các máy cắt gọt kim loại. Chương II: Trang bị điện các thiết bị gia nhiệt và luyện kim. Chương III: Trang bị điện các máy nâng - vận chuyển. Chương IV: Trang bị điện máy nén khí, máy bơm và quạt gió. Tùy theo chuyên ngành đào tạo mà giáo viên, học sinh có thể đi sâu vào mở rộng chương học này hoặc sử dụng một phần ở chương khác sát với nội dung đào tạo. Giáo trình cũng là tài liệu tham khảo tốt đối với công nhân sửa chữa điện, kỹ thuật viên, sinh viên cao đẳng và tại chức.