Giáo trình Truyền động điện - PGS.TS. Bùi Đình Tiếu

Cùng nắm kiến thức trong "Giáo trình Truyền động điện" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 những vấn đề chung của hệ truyền động điện, chương 2 những đặc tính cơ của động cơ điện, chương 3 điều chỉnh các thông số đầu ra của truyền động điện, chương 4 các hệ truyền động điều chỉnh thông dụng, chương 5 quá trình quá độ trong hệ truyền động điện, chương 6 tính chọn công suất động cơ.