Giáo trình tự học và thực hành Excel 2010 TOÀN TẬP

Giao diện ribbon của Office 2010 được đưa vào tất cả các ứng dụng trong gói Office 2010.
Công cụ Backstage View được truy cập qua phím Office (góc trên bên trái), hỗ trợ sử dụng
các tác vụ như lưu tài liệu hoặc in ấn.