Giáo trình Vẽ kỹ thuật

'Giáo trình Vẽ kỹ thuật" thông tin đến các bạn những nội dung về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ; các dạng bản vẽ cơ khí cơ bản; vẽ quy ước các chi tiết và mối ghép; bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.