GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 3

Giới thiệu tổng quan về hệ điều hành gồm: HĐH là gì, chức năng của HĐH, phân loại và những HĐH phổ biến,...
Trình bày những kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động cũng cấu trúc bên trong của HĐH.
Giúp sinh viên biết được tầm quan trọng của HĐH cũng như việc lựa chọn HĐH cho phù hợp với mục tiêu sử dụng