HỆ THỐNG CƠ ĐiỆN TỬ

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ LÀ GÌ ?

LÀM SAO ĐỂ CHÚNG TA YÊU NGÀNH HỌC CỦA MÌNH HƠN ?

Thế giới đã nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng ta.

Khi các hệ thống cơ điện tử chưa xuất hiện.

Với sự phát triển không ngừng của các hệ thống cơ điện tử thông minh, bức màn kia đã được rủ bỏ.

Sự nhận thức của con người về vũ chinh Kỷ nguyên trụ bị ngăn cách bởi một vũ trụ bắt đầu. bức màn không gian huyền bí.