Hóa hữu cơ

Thuốc thử hữu cơ có nhiều ứng dụng trong hóa học phân tích, nó đã được sử dụng trong phương pháp trọng lượng, chuẩn độ, trắc quang và các phép phân tích công cụ khác.Do mỗi chất chỉ thị có tính chất, đặc trưng riêng về màu và khả năng tạo phức, nên nếu có những hiểu biết cơ bản về thuốc thử hữu cơ sẽ giúp cho người làm công tác phân tích lựa chọn đúng chỉ thị cho phép thử.