Hướng dẩn sử dụng MS PowerPoint 2010

PowerPoint 2010 là một phần của bộ Microsoft Office 2010. Cũng giống như Word(Chương trình xử lý văn bản), Excel (Chương trình xử lý bản tính), Access ( xử lý cơ sở dữ liệu), PowerPoint giúp chúng ta tạo nên bài thuyết trình sinh động và lôi cuốn.
Khi thuyết trình, chúng ta có thể dùng các công cụ hỗ trợ như: slide 35mm, phim chiếu cho máy overhead, các slide trên máy tính , bản thuyết trình này được in ra giấy , các bản thuyết trình.