KỸ THUẬT TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG - Kỹ thuật tấn công - Sniffer

Sniffer là phương pháp nghe lén các gói tin trong mạng nội bộ (Kẻ tấn công và nạn nhân có chung Subnet IP).
•Thông tin người dùng có thể bị truy xuất và sử dụng bất hợp pháp khi hệ thống bị Sniffing.Hacker sử dụng các gói tin nghe lén (hoặc giả mạo) lan truyền vào trong mạng thông qua Switch hoặc Hub.
•Người tấn công có thể bắt và phân tích tất cả các Traffic của người dùng trong cùng Subnet.