Kỹ thuật ứng dụng in ốp-xét - Hỏi và đáp: Phần 1

Tài liệu Kỹ thuật ứng dụng in ốp-xét - Hỏi và đáp: Phần 1 được chia sẻ dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn một số nội dung về: Màu sắc và sự phối hợp màu sắc mực in, sự hợp thành hệ thống xuất bản màu sử dụng máy tính để bàn, công năng phần mềm xử lý ảnh, phần mềm kỹ thuật RIP, quan hệ màu sắc và mực in, ba màu cơ bản của mực in, Pích măng vô cơ, cấu tạo của tấm cao su ốp-xét thông thường,... Mời các bạn cùng tham khảo.