Kỹ thuật ứng dụng in ốp-xét - Hỏi và đáp: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của tài liệu Kỹ thuật ứng dụng in ốp-xét - Hỏi và đáp, phần 2 sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn các nội dung như: Máy in ốp-xét, kết cấu của đơn vị in ốp-xét, đặc điểm của máy in ốp-xét thông thường và máy in ốp-xét không dùng nước làm ẩm khuôn in, ưu điểm của in ốp-xét, vòng gối đệm hai đầu trục ống, cấu tạo bản in Photopolymer, tiêu chuẩn in ốp-xét, thông số kỹ thuật dung dịch làm ẩm bản in. Mời các bạn cùng tham khảo.