Kỹ thuật xáo trộn mới cho hệ thống BICM-ID OFDM

Kỹ thuật xáo trộn bít là một khâu quan trọng của sơ đồ BICM-ID. Để tạo ra một bộ xáo trộn bít sao cho vừa phù hợp với thiết kế hệ thống OFDM vừa đảo bảo hiệu quả của sơ đồ BICM-ID là cần thiết. Bài viết này đề xuất một kỹ thuật xáo trộn mới dựa trên kỹ thuật xáo trộn khối, phù hợp với thiết kế hệ thống thực đồng thời vẫn cho hiệu quả cao.