Luận án Tiến sĩ Hóa học: Chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới

Luận án được thực hiện nhằm nghiên cứu lý thuyết và chế tạo màng phủ nhà lưới hấp thụ UV, bền thời tiết ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp đã được thực hiện nhằm giải quyết nhu cầu thực tế đặt ra.