Luận văn: Công nghệ tổng hợp Lysine

Lysine chứa hai nhóm (-NH2) và một nhóm (-COOH). Trong cấu tạo phân
tử lysine có một carbon bất đối xứng nên chúng có hai dạng đồng phân quang học:
D-lysine và L-lysine. Hai đồng phân quang học này có tính chất hóa lý giống nhau,
chỉ khác nhau khả năng làm quay mặt phẳng phân cực ánh sáng, một sang phải và
một sang trái làm tính chất sinh học của chúng hoàn toàn khác và cơ thể sinh vật
sống chỉ hấp thu được lysine dạng L.