Luận văn: Lập trình mạng trên máy Pocket PC

Sau gần sáu tháng làm việc, cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành được luận văn tốt nghiệp của mình. Mặc dù, kiến thức trong luận văn này chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng kiến thức của chuyên đề lập trình mạng trong môi trường Pocket PC, nhưng đối với em đó là một thành tựu tuyệt vời. Đó là thành quả của gần sáu tháng trời nghiên cứu học tập. Và xa hơn nữa, chính là kết quả của bốn năm đền sách dưới mái trường Đại Học Sư Phạm.