MỘT SỐ THỦ THUẬT TRONG WORD 2010

MỘT SỐ THỦ THUẬT TRONG WORD 2010
LÊ MINH BÍCH

.

MỘT SỐ THỦ THUẬT TRONG WORD 2010
BÀI 1:
Để tiết kiệm thời gian và công sức khi nhập nội dung cho một văn bản lớn trong đó có sự lặp lại nhiều lần một hay nhiều nhóm từ, bạn có thể thiết lập chức năng AutoCorrect nhằm thay thế một vài ký tự viết tắt cho các từ đó bởi các từ đủ nghĩa mà thông thường các từ này dài hơn. 1. Auto Correct và Macro a. Auto Correct Chọn biểu tượng Office 2010trên góc trái của của sổ Word, chọn Options,...