My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies

Đây là một cuốn sách được Nancy Friday thu thập những ý nghĩ tưởng tượng của những người phụ nữ qua những lá thư tay, những cuốn băng ghi âm hay những cuộc phỏng vấn cá nhân. Sau khi tập hợp đầy đủ, tác giả đã quyết định cho xuất bản nhưng nhà biên tập đã từ chối, khi đs Friday đã "xếp xó" cuốn sách lên giá.