Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thông qua công cụ kế toán quản trị

Bài viết thông qua tìm hiểu vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vận dụng kế toán quản trị một cách hiệu quả nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.