Nghệ thuật ra quyết định

Quyết định theo chuẩn : các quyết định có tính hằng
ngày, dựa vào qui trình có sẵn, đã hình thành tiền lệ.
- Quyết định cấp thời.
- Quyết định có chiều sâu : cần suy nghĩ, ra kế hoạch.CÁC LOẠI QUYẾT ĐỊNH : Ví dụ
1. Chuyến bay đến trễ. Giám đốc hãng hàng không Vietnam
Airlines phải gặp hành khách và quyết định xem nên để họ
chờ / cho họ về nhà. (cấp thời)
2. Mua 1 máy in cho cô thư ký đánh máy vi tính. (theo chuẩn)
3. Mua 10 máy vi tính cho các nhân viên gồm 6 kỹ sư & 4 cô
thư ký. (có chiều sâu)