Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến sự hình thành và biến dạng của phoi khi phay cao tốc hợp kim nhôm A6061

Bài viết này nghiên cứu thực nghiệm quá trình phay cao tốc hợp kim nhôm A6061 nhằm xác định dạng phoi hình thành, cơ chế hình thành phoi và cấu trúc bề mặt phoi. Từ những hình ảnh chụp SEM cấu trúc bề mặt của phoi, đã xác định cơ chế hình thành phoi là phoi phân đoạn. Phân tích đặc điểm các vùng biến dạng trên bề mặt phoi cho thấy vùng biến dạng này ảnh hưởng trực tiếp tới ma sát sinh ra trên bề mặt tiếp xúc khi phay cao tốc hợp kim nhôm A6061.