Nghiên cứu đặc điểm tiêu dùng thời trang công sở nữ thành phố Hà Nội

Ngành dệt may Việt nam hiện đang trên đà phát triển mạnh. Làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng luôn là một thách thức lớn với doanh nghiệp. Các nghiên cứu về đặc điểm tiêu dùng sản phẩm thời trang của các khu vực thị trường trong nước chưa được đề cập tới một cách sâu sắc và hiệu quả. Nghiên cứu này nhằm góp phần xây dựng cơ sở để doanh nghiệp có thể hoạch định chiến lược về sản phẩm thời trang trong kế hoạch sản xuất và kinh doanh trên thị trường nội địa. Phương pháp điều tra khảo sát được ứng dụng để thu thập thông tin về đặc điểm tiêu dùng thời trang công sở nữ 23-55 tuổi trên thị trường thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiểu dáng, màu sắc và chất liệu; chất lượng sản phẩm và thương hiệu là những yếu tố quan trọng đối với người tiêu dùng thời trang công sở nữ trên thị trường thành phố Hà Nội. Ở các độ tuổi khác nhau, mức độ quan tâm của các tiêu chí đối với thời trang công sở có sự khác biệt rõ nét.