Nghiên cứu điều chế viên nang Epoxy kích thước micromet ứng dụng trong chế tạo sơn tự lành

Chống ăn mòn kim loại luôn là nhiệm vụ thiết yếu nhằm nâng cao tuổi thọ sử dụng cho máy móc, thiết bị. Một trong những phương pháp chống ăn mòn tiên tiến hiện nay là sử dụng các loại sơn thông minh có khả năng tự lành một phần. Bài báo này trình bày một số kết quả ban đầu về nghiên cứu chế tạo sơn tự lành trên cơ sở viên nang Epoxy.