NGHIÊN CỨU QUANG PHỔ HỌC

Quang phổ học là một môn học chính yếu trong thiên văn học, nó được ứng dụng thành công trong nghiên cứu về khí quyển trong hành tinh chúng ta. Đã có nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu các loại thiết bị để đo quang phổ, khám phá nguyên lý hấp thu và phát xạ của nguyên tử,...Nội dung tài liệu sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những thành tựu nêu trên.