Nghiên cứu tính toán thiết kế và điều chỉnh hệ truyền động máy đào rãnh dạng xích

Bài viết Nghiên cứu tính toán thiết kế và điều chỉnh hệ truyền động máy đào rãnh dạng xích trình bày cơ sở khoa học tính toán thiết kế và điều chỉnh hệ truyền động đồng bộ từ động cơ tới bộ phận công tác máy đào rãnh cỡ nhỏ dạng xích.