Quang kỹ thuật - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Cuốn sách Quang kỹ thuật đề cập tới cấu tạo và đặc tính chi tiết và hệ chi tiết quang học cũng như vai trò của chúng trong hệ quang như: thấu kính, gương, lăng kính, bản song song, vòng chắn; nguyên lý, cấu tạo, phương pháp tính thiết kế một số dụng cụ quang thông dụng; khái niệm và một số ứng dụng tiêu biểu trong ngành công nghiệp cơ khí chính xác quang học và thiết bị đo lường. Đây là tài liệu học tập cho sinh viên đại học, cao học chuyên ngành Cơ khí Chính xác, Quang - quang điện tử, Đo lường tự động hóa và Cơ điện, nó cũng rất bổ ích cho các cán bộ khoa học kỹ thuật trong công tác nghiên cứu, thiết kế chế tạo...