RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỊCH HỌC

1. Dịch học:
Là khoa học nghiên cứu các quy luật tồn tại và biến đổi của sự vật và hiện tượng dựa trên nền tảng của tư tưởng kinh dịch (Chu dịch). 2. Kinh dịch
Là một sản phẩm mang tính triết học của phương đông. Khởi nguyên là cuốn kinh dịch do người Bách việt (trong đó có người Việt nam mà thời xưa gọi là người Việt Thường) cư trú ở phía Nam sông Dương Tử (của Trung Quốc) kéo dài tới Việt Nam hiện nay. Người có công trong công trình này là Phục Hy (-4380), Hạ Vũ (-2200), Chu Văn Vương – Chu Công Đán (-1200 những người khai sáng ra nhà Chu vì thế kinh dịch còn có tên là Chu dịch) và Khổng Tử (-550 cũng có nghi án về tác giả này).