Script và kĩ thuật hoạt hình

Adobe Flash là một phần mềm chuyên nghiệp để tạo c|c thước phim
hoạt hình, c|c trò chơi, thiết kế giao diện web (RIA – Rich Internet
Application)… Flash có một ứng dụng to lớn trong thế giới Internet
nói chung và trong công nghệ giải trí nói riêng. Dù rằng nhiều công
nghệ mới ra đời đang cố gắng cạnh tranh với Flash, nhưng Flash vẫn
chiếm thị phần cao hơn hẳn. Có khá nhiều giáo trình về Flash được biên soạn,
nhưng đại đa số đều dựa trên phiên bản MacroMedia Flash MX 2004 tương đối
cũ. Với phiên bản CS5, Adobe đ~ bổ sung vào những tính năng mới giúp người
dùng thiết kế và lập trình đơn giản hơn. Cuốn giáo trình này gồm có ba phần: