Tài liệu hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên Internet

Tài liệu này hướng dẫn các bước trong quá trình tìm kiếm thông tin trên internet bằng những phần chính:
1. hiểu thêm về internet như là 1 môi trường để tìm kiếm thông tin
2. khám pháp các điểm mạnh và điểm yếu của các công cụ tìm kiếm khác nhau để có thể sử dụng một công cụ phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ cụ thể.
3. học cách sử dụng các công cụ 1 cách phù hợp nhất diễn đạt lệnh tìm kiếm của bạn phù hợp với cách thức làm việc của các công cụ tìm kiếm...