Tập bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 2 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Nối tiếp nội dung phần 1 tập bài giảng "Pháp luật đại cương", phần 2 trình bày các nội dung: Pháp chế xã hội chủ nghĩa - Nhà nước pháp quyền, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.