Thế giới phẳng - Thomas L.Friedman

"Thế giới phẳng" là một phát hiện, một sử dụng ẩn dụ (so sánh cách nhìn thế giới tròn trước đây) của tác giả. Với ý định tóm lược lịch sử thế kỉ XXI, tác giả góp phần mổ xe cấu trúc đương đại của nền kinh tế và chính trị thế giới trong kỉ nguyên toàn cầu hóa. Đây là một cuốn sách tham khảo hay về kinh tế, cung cấp những tri thức đương đại từ những nước phát triển về sự chuyển động của thế giới, góp phần vào quá trình hội nhập quốc tế của đất nước. Mời bạn đọc tham khảo.