Thiên văn học - Nhìn lên những chòm sao: Phần 1

Tài liệu Thiên văn học - Nhìn lên những chòm sao sẽ đề cập đến sự hiện diện của các chòm sao trên bầu trời nhằm giúp chúng ta có thể tự trang bị thêm cho kiến thức cuộc sống một hiểu biết sơ đẳng nhất về vũ trụ. Chắc chắn nó sẽ giúp ích ít nhiều cho các bạn trẻ thích tìm hiểu, thám hiểm. Phần 1 của tài liệu gồm những nội dung chính sau: Những chòm sao xoay quanh Cực Bắc, mười hai chòm sao trên đường Hoàng Đới, những chòm sao được thấy vào quý 1 ở Việt Nam, chòm sao chiến sĩ, chòm sao ngự phu,... Mời các bạn cùng tham khảo.