Thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô con

Bài viết Thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô con trình bày nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQR cho hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô con với tín hiệu điều khiển được xác định là cường độ dòng điện i của cơ cấu chấp hành, tín hiệu kích thích là mấp mô biên dạng mặt đường ngẫu nhiên theo tiêu chuẩn ISO 8608 ở hai bên bánh xe.