Thiết kế hệ thống báo cháy và xây dựng ứng dụng giám sát, điều khiển

Bài viết này trình bày việc nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo cháy và xây dựng một ứng dụng để giám sát và điều khiển hệ thống. Hệ thống báo cháy được chế tạo có thể mở rộng tối đa 16 kênh riêng biệt, mỗi kênh có thể nối tối đa 16 cảm biến.