Thiết kế tủ điều khiển tiết kiệm năng lượng điện cho hệ thống chiếu sáng đèn đường bóng Halogen

Bài viết trình bày kết quả của nghiên cứu nhằm chế tạo ra tủ điện tiết kiệm năng lượng cho chiếu sáng đèn đường, trên các tuyến đường có sử dụng bóng cao áp Halogen. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.