THỰC HÀNH CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - BÀI 4

SẤY KHAY

4.1 Mục đích thí nghiệm Nghiên cứu quá trình sấy rau quả, từ đó xác định đường cong sấy, tốc độ sấy cũng như mối quan hệ giữa các thông số trong quá trình sấy. Ngoài ra còn khảo sát ảnh hưởng của các quá trình xử lý rau quả đến quá trình sấy và cảm quan của sản phẩm sấy. 4.2 Cơ sở lý thuyết 4.2.1 Khái niệm Sấy là quá trình làm bốc hơi nước từ vật liệu vào môi trường (thường là không khí) bằng cách cấp nhiệt cho nước trong vật liệu ẩm bay hơi. 4.2.2 Đường cong sấy và đường cong tốc độ sấy Đường cong sấy: là đường biểu diễn sự giảm ẩm của vật liệu sấy theo thời gian.