Thực trạng vệ sinh nơi bày bán thịt heo và giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số chợ thuộc thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Để đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm của thịt heo trong quá trình phân phối, bày bán trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, chúng tôi đã khảo sát chợ tập trung thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn người bán thịt và lấy mẫu xét nghiệm.