Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10346:2014 - IEC 62512:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10346:2014 quy định các phương pháp thử để thử nghiệm máy giặt-sấy gia dụng có chức năng kết hợp để giặt và sấy vật liệu dệt. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thử nghiệm các chức năng giặt hoặc sấy riêng rẽ. Mời các bạn cùng tham khảo.