Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:2008

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:2008 áp dụng cho việc đóng hộp và việc xử lý nhiệt các loại thực phẩm axit thấp và thực phẩm axit thấp đã axit hóa được đóng trong vật chứa kín. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.