Tiểu luận: Tìm hiểu công nghệ sản xuất polyetylen terephtalat

Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, những nguồn nguyên liệu
thiênnhiên không đủ để đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của con người cả về số
lượng lẫn chất lượng. Điều này đã thôi thúc các nhà khoa học nghiên cứu và phát triển
các loại vật liệu dệt mới để đáp ứng yêu cầu của con người, vì vậy mà các loại vật liệu
nhân tạo và tổng hợp bắt đầu ra đời và phát triển nhanh chóng. Chỉ trong một khoảng
thời gian không lâu, các loại vật liệu này đã mang lại lợi ích to lớn cho con người bởi
sự đa dạng về chủng loại cũng như chất lượng.