Tìm hiểu: Tính chất, hàm lượng dinh dưỡng của thịt, cá

Tài liệu học tập khoa nông học - công nghệ sinh học của trường đại học nông lâm Thái Nguyên: Để giải thích một số vấn đề sảy ra trong bảo quản, chế biến cá, thịt cần phải biết rõ ràng về các tính chất của chúng. Làm cơ sở cho việc lựa chọn các kĩ thuật, công nghệ bảo quản, chế biến tốt hơn. Giúp cho quá trình bảo quản, chế biến
giảm được tối thiểu sự mất mất hao hụt hàm lượng các chất dinh dưỡng....