Tìm hiểu về yêu cầu phần mềm quản lý thư viên

Quy định 1: Quy định mượn sách.Độc giả phải là sinh viên, giảng viên, cao học đang học tại trường ĐHSP Huế.
Độc giả mỗi lần mượn chỉ mượn 1 quyển. Thời gian mượn không quá 7 ngày.Nếu mượn quá hạn thì bị phạt tiền như sau:
Mỗi ngày quá hạn phạt 1000 đồng. Sau 10 ngày quá hạn thì sẽ có hình thức về khoa.