TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN TRONG THỰC PHẨM

NG TH TR ỜNG ĐẠI HỌ KHOA B

NG

NG NGHIỆP THỰ PHẨM TP.HCM NG NGHỆ THỰ PHẨM 

MÔN: HÓA HỌ THỰ PHẨM

ĐỂ TÀI:

CÁC TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN TRONG THỰC PHẨM
GVHD: TRẦN THỊ MINH HÀ SVTH: Huỳnh Tấn Đạt

2005100054 2005100040 2008100088 2005100171 2005100031

Nguyễn Tấn Phúc Võ Minh Trí Phạm Quốc Huy Nguyễn Hoàng Phúc Lớp: 01DHTP1

TP.HỒ CHÍ MINH 11-2011

NG TH TR ỜNG ĐẠI HỌ KHOA

NG

NG NGHIỆP THỰ PHẨM TP.H M NG NGHỆ THỰ PHẨM


M N: HÓA HỌ THỰ PHẨM

TIỂU LUẬN HÓA HỌ THỰ PHẨM

ĐỀ TÀI:

TÍNH HẤT VÀ HỨ NĂNG ỦA PROTEIN TRONG THỰ PHẨM

GVHD: TRẦN THỊ MINH HÀ

TP.HỒ CHÍ MINH 11-2011

MỤ LỤ
Trang LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN ............................................................. 1

1.1.Khái niệm protein ............................................................................. 1 1.2. ấu