tinhocvan[phong

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
GIÁO TRÌNH:

MICROSOFT WORD 2010
. Giáo trình Ms Word 2010
TT.CNTT
MỤC LỤC
Trang  2
. Giáo trình Ms Word 2010
TT.CNTT

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MS WORD
1.1. Khởi động và thoát Ms Word 2010

1.1.1. Khởi động Ms Word 2010

Các cách khởi động Ms Word 2010:

Cách   1:   Double   click   vào   biểu   tượng   Ms   Word   2010   trên   màn   hình 
Desktop của máy tính.

Cách 2:  Start     Programs     Microsoft Offce     Microsoft Offce Word  
2010.
Xuất hiện màn hình giao diện Ms Word 2010 (xem hình 1.1)
Có rất nhiều cách có thể  khởi động được phần mềm Ms Word. Tùy vào mục  
đích làm việc, sở thích hoặc sự  tiện dụng mà chọn một trong các cách sau đây  
để khởi động.
Trang  3
. Giáo trình Ms Word 2010
TT.CNTT
1.1.2. Màn 
hình giao diện của MS Word
Trang  4
. Giáo trình Ms Word 2010
TT.CNTT
Hình 1.1. Giao diện chính của chương trình Ms Word 2010

Màn hình giao diện Word bao gồm các thành phần cơ bản sau:

a. Quick Access toolbar (thanh công cụ nhanh)

Chứa các lệnh thao tác nhanh


b. Ribbon:

Ms Word 2010 thay đổi giao diện người dùng từ  việc sử  dụng các thanh menu 
truyền thống thành các nhóm lệnh dễ dàng truy cập được trình bày ngay màn hình 
gọi là Ribbon.

c. Tab File

Tab File dùng để truy cập các lệnh mở file (Open), lưu file ( Save), in file (Print), 
tạo file mới (New).

d. Tab Home

Chứa các nút lệnh thường xuyên sử dụng trong quá trình soạn thảo văn bản: sao  
chép (Copy), cắt (Cut), dán (Paste), định dạng font chữ, định dạng văn bản, vẽ 
hình.
Hình 1.2 Tab Home

e. Tab Insert


Trang  5
.

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

37 p 3004120141 06/05/2015 147 10