Trang bị điện, điện tử máy gia công kim loại - NXB Giáo Dục

Sách Trang bị điện, điện tử máy gia công kim loại dề cập đến phần điện - điện tử của các máy gia công kim loại là những máy chủ yếu và quan trọng trong công nghiệp nặng của nền kinh tế quốc dân với 2 loại: máy cắt kim loại và máy gia công kim loại bằng áp lực. Sách có 2 phần. Phần I: Trang bị điện - điện tử các máy cắt gọt kim loại. Phần II: Trang bị điện - điện tử các máy gia công kim loại bằng áp lực, gồm các máy cán và rèn dập. Sách được dùng làm tài liệu chính cho sinh viên chuyên ngành Tự động hóa, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các bộ công tác trong lĩnh vực Tự động hóa, Trang bị điện các máy sản xuất.