Trừng phạt vũ trang trong khuôn khổ Liên hợp quốc - quy chế pháp lý và thực tiễn hoạt động

Trong tất cả các tổ chức quốc tế hiện nay, Liên hợp quốc là tổ chức duy nhất được các quốc gia thành viên thỏa thuận trao cho quyền trừng phạt vũ trang những chủ thể có hành vi đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế. Quyền hạn đặc biệt này được các quốc gia kỳ vọng sẽ giúp Liên hợp quốc đủ sức mạnh để hoàn thành chức năng bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.