Từ điển May mặc, Ẩm thực, Trang điểm & Mỹ Thuật

Nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên khoa Công nghệ May và Thời trang, giúp các em dễ tiếp cận hơn với các tài liệu chuyên ngành từ nước ngoài, tập thể giảng viên khoa đã biên soạn từ điển mini chuyên ngành cho 3 ngành Kỹ thuật Nữ công, Công nghệ May và Thiết kế Thời trang. Cuốn sách gồm có 8 phần, nội dung khái quát về dinh dưỡng (Anh - Việt), dinh dưỡng (Việt - Anh), trang điểm (Anh - Việt), trang điểm (Việt - Anh), Mỹ thuật (Anh - Việt), mỹ thuật (Việt - Anh), công nghệ may & thời trang (Anh - Việt), công nghệ may & thời trang (Việt - Anh).