Ứng dụng chống sét van trên đường dây compact 110kV tại Việt Nam

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng chống sét van lắp đặt trên đường dây compact 110kV trong lưới điện Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.