Ứng dụng logic mờ vào điều khiển biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng

Bài viết trình bày thiết kế bộ điều khiển tự động và ứng dụng logic mờ cho điều khiển kim chỉ thị biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng. Bộ điều khiển dựa vào các thông tin nhiệt độ và độ ẩm của vùng để điều khiển biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tại chỗ, đồng thời thông báo trực tiếp cho người quản lý về tình hình cấp dự báo cháy rừng qua tin nhắn điện thoại.