Ứng dụng MS Excel trong kinh tế

Với lòng mong mỏi giúp cho học sinh, sinh viên, những người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về Microsoft Excel, những người đang làm việc liên quan đến excel, sử dụng Excel như một công cụ phân tích và giải toán; chúng tôi cho ra đời cuốn sách Excel trong phân tích kinh tế này, nhằm đáp ứng nhu cầu nói trên.